👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalitet Diamanten

Skapad 2020-10-12 15:16 i Henriksdal Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi undervisar och utforskar Digitalitet med glädje och lust tillsammans med barnen på Diamanten!

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Det är viktigt att barnen får undervisning i det digitala kunnandet för att få med sig bra grundkunskaper i ett samhälle som består av många olika digitala funktioner. Vi vill kunna ge barnen möjlighet att utforska och ta del av olika digitala verktyg.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Genom olika möten med material, verktyg och i olika sociala sammanhang får barnen möjlighet att praktiskt utforska och tillägna sig nya kunskaper. 
  (Blue -Bot, Greenscreen, digitala mikroskop, dansprogrammering, filmskapande, mönster, projicering, fotografering, källkritik, analog programmering etc.)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
  I mindre gruppsammanhang, vid samlingar, när lärloggar skrivs, reflektion av exp. bilder eller film både stor och i mindre grupp.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Alla barnen på Diamanten.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Ansvarig förskollärare tillsammans med övriga Pedagoger på Diamanten.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  En större förståelse för Digitalitet och dess funktioner, och skapa ett sammanhang. Målet är också genom en större förförståelse och mer kunskap kring sammanhanget så skapar det en större glädje och lust att vilja lära sig ännu mer om digitalitet. Undervisningen ska leda till ökad kunskap och att barnen följer med i den digitala utvecklingsprocessen.

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18