Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelning Björken- Samspel

Skapad 2020-10-12 15:54 i Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi ser att barnen leker mycket tillsammans i gruppen, att de ansluter till varandras lekar över de olika konstellationerna mellan barnen. Vi vill skapa förutsättningar till att barnen i samspel med varandra utvecklar sin kommunikativa förmåga.

Innehåll

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla;

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Målkriterier/Förväntat Nyläge

Vi ser att barnen tar kontakt med varandra verbalt för att kunna samspela med varandra.

Vi ser att barnen är delaktiga och aktiva i våra aktiviteter och vardagssysslor, både enskilt och i grupp såsom i dans, musik och rörelse.

Vi ser att barnen samtalar om sagorna vi läst och att de kan sammanfatta innehållet. 

Vi ser att barnen fösöker föra dialoger med varandra för att kunna lösa eventuella konfilkter.

Vi ser att barnen använder fler ord i sin kommunikation.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att jobba mycket i helgrupp då vi upplever att barnen har ett stort utbyte av varandra. Vi vill stärka gruppkänslan, att alla barnen ska känna en gemenskap med varandra och med oss pedagoger. Vi har samlingar varje dag med sagor, rim och ramsor, lekar, bokstavsfiskar och sånger där vi uppmuntrar barnen till att lyssna på varandra, samarbeta, samt att de får möjlighet att utforska språket.  I våra vardagsaktiviteter  uppstår många olika diskussioner sinsemellan oss och barnen själva där vi tar tillvara på barnens möjligheter att uttrycka sig verbalt och utveckla sitt ordförråd, uttal samt röstläge. 

I skogen får barnen olika uppdrag där barnen får samarbeta och kommunicera med varandra. Vi kommer att fortsätta skapa förutsättningar för barnen där de får möjlighet att samspela och samarbeta i olika lekar, dans, musik och hinderbanor i rörelserummet. Vi kommer också att jobba i mindre grupper där vi kommer att besöka sinneslabbet, biblioteket och den stora atlejen utifrån behov och nuläge.

Vi använder oss av lärplattor och projektorn i våra olika aktiviteter samt Ugglo för lässtunder. Vi dokumenterar i lärloggar både för individ och som grupp där vi lägger upp bilder och filmklipp. För barnens reflektion sätter vi upp bilder på väggarna. Vi dokumenterar under vår PUT tid, där vi reflekterar och utvärderar samt analyserar utbildningen.

Vi stödjer barnen i använda nya begrepp och nya ord  och ger dem verktyg för att kunna lösa eventuella konflikter. Vi behöver vara närvarande i barnens lek och vardagsaktiviteter samt använda ett adekvat vardagsspråk. I samlingen använder vi en talpinne där barnen får öva på att lyssna på varandra. Vårt arbete stödjer sig på Vygotskijs samspelsteori.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: