Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk och grekisk mytologi

Skapad 2020-10-12 16:07 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med de gudar och myter man trodde på under Vikingatiden i Norden. Vi kommer även att beröra den grekiska mytologin och vad man trodde på i antikens Grekland.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att du ska få en historisk referensram och ta del av den tro som påverkat mycket av det vi vet idag. T.ex. våra veckodagars namn!

Innehåll:

Vi kommer att arbeta med att ta del av myter genom serierna "Odens rike" och "Grekisk mytologi" på Sli.se. Myterna bearbetar vi genom samtal, gemensamma sammanfattningar och egna sammanfattningar till egengjorda filmer på dator i grupp.

Vi kommer även att arbeta med de olika gudarna inom Nordisk mytologi där alla får fördjupa sig om en gud genom att läsa faktatexter, skriva stödord och skriva en egen faktatext. Faktatexterna presenteras i "tvärgrupper" så att alla får höra om de olika gudarna. Inom den grekiska mytologin tar vi även del av olika myter och samtalar om dessa samt om de gudar och hjältar som tas upp i de olika berättelserna.

Detta ska du kunna:

- återge minst en myt/berättelse från nordisk mytologi

- återge minst en myt/berättelse från grekisk mytologi

- berätta om en gud inom nordisk mytologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Nordisk- och grekisk mytologi, åk 3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Gudar och hjältar i grekisk mytologi.
 • SO  1-3
Du behöver stöd för att berätta något om en gud eller hjälte i grekisk mytologi.
Du kan berätta om en gud eller hjälte från grekisk mytologi.
Du berättar om flera gudar och hjältar i den grekiska mytologin.
Gudar och hjältar i nordisk mytologi.
 • SO  1-3
Du behöver stöd för att berätta något om en gud eller hjälte i nordisk mytologi.
Du kan berätta om en gud eller hjälte från nordisk mytologi.
Du berättar om flera gudar och hjältar från nordisk mytologi och visar god kännedom om dem.
Berättelser och myter i grekisk mytologi.
 • SO  1-3
 • SO   3
Du behöver stöd för att återge delar av innehållet i en berättelse/myt från grekisk mytologi.
Du kan återge det huvudsakliga innehållet i en berättelse/myt från grekisk mytologi.
Du återger innehållet i flera berättelser/myter från grekisk mytologi med god förståelse.
Berättelser och myter i nordisk mytologi.
 • SO  1-3
 • SO   3
Du behöver stöd för att återge delar av innehållet i en berättelse/myt från nordisk mytologi.
Du kan återge det huvudsakliga innehållet i en berättelse/myt från nordisk mytologi.
Du återger innehållet i flera berättelser/myter från nordisk mytologi med god förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: