Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital teknik 1-3 år

Skapad 2020-10-12 17:04 i Centrala Förskolan Prästkragen Rättvik
Förskola
Användandet av digital teknik lyfts fram i vår nya läroplan Lpfö 18 och vi på Humlan, som är en avdelning för barn 1-3 år, vill synliggöra och utveckla vårt arbetssätt kring digital teknik med förskolans yngsta barn.

Innehåll

Nuläge

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

Barns språk utvecklas mycket i perioden 1-3 år och med hjälp av bilder och symboler kan språket förtydligas och ge ökad förståelse.

Vi kommer att ha barn med olika modersmål på avdelningen och vill kunna erbjuda läsning på alla barns modersmål vilket är möjligt i det digitala biblioteket Polyglutt.

Barnen har skilda intressen och med hjälp av digital teknik kan vi tillsammans söka information, fakta, sagor, sånger, filmer och bilder på det de visar intresse för. Det är ett sätt att arbeta med delaktighet och inflytande med de yngsta barnen i förskolan.

Mål

Vilka mål ska nås?

Vi vill:

 • Använda digital teknik som ett komplement till övriga material och arbetssätt i verksamheten
 • Att barnen ska få vara mer producenter än konsumenter i användandet av digital teknik i förskolan
 • Att göra den digitala tekniken lättillgänglig och hanterbar i verksamheten för oss pedagoger

Syfte 

Varför ska dessa mål nås? Varför har vi valt aktiviteten??

I förskolans läroplan står att:

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra" (Lpfö 18, s. 9).

"Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjligheten att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen" (Lpfö 18, s. 9).

 

Genomförande 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

Vi vill använda digital teknik som metod i arbetet med våra prioriterade mål leken, språkutveckling och trygg barngrupp.

De verktyg vi vill använda oss av är dator, iPad, projektor och högtalare.

Språk:

 • Läsa böcker digitalt i Polyglutt på alla barns språk
 • Projicera sagor och berättelser på väggen så barnen kan vara delaktiga
 • Återuppleva aktiviteter och reflektera med barnen genom att titta på foton och filmer vi tagit i verksamheten
 • Skapa och rita på iPad
 • Lyssna på och röra sig till olika musik och rytmer
 • Prova olika instrument på iPad och skapa ljud
 • Söka information, bilder och filmer av det barnen visar intresse för
 • QR koder till musik, filmer och sagor uppsatta i miljön

Leken:

 • Skapa bakgrunder och lekmiljöer genom att projicera bilder på väggen
 • Använda musik och skapa musik till och i leken
 • Läsa en saga i Polyglutt och leka den sedan
 • Skapa ljudeffekter i leken

Trygg grupp:

 • Titta och lyssna på barnens favoriter som sånger och filmer mm.
 • Fota och filma aktiviteter i verksamheten och titta på tillsammans med barnen och i personalgruppen för reflektion kring hur verksamheten ska utvecklas för att möta alla barns behov och intressen
 • Skapa en lugn och harmonisk miljö genom att projicera filmer på väggen (akvarium, brasa etc.) eller lyssna på rofylld musik

 

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Hur utvärderas målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Vi reflekterar, analyserar och utvärderar kontinuerligt i bland annat Unikum för att få en bild av vad vi gjort, vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. En övergripande utvärdering sker på kompetensutvecklingsdagarna i januari och juni.

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

Hela arbetslaget har gemensamt ansvar.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: