Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tecken som stöd / TAKK

Skapad 2020-10-12 18:22 i Björkängen förskola Kungälv
Förskola
Under denna termin ska all personal gå en fortbildning i TAKK. Tecken som stöd eller TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) bygger på de tecken som man använder i teckenspråket. För att stimulera språkutvecklingen är olika former av visuellt stöd viktigt och ett av dem är tecken.

Innehåll

Var är vi?

Vi i personalen har påbörjat vår utbildning i TAKK. Vi har startat upp genom att bland annat sätta upp ord vid matborden. Vi kommer att arbeta med ord som vi använder mycket under dagarna på förskolan samt användbara ord i det vardagliga samtalet.

Vad händer när man använder TAKK?

• Taltempot saktas ner. Det tar längre tid att teckna än att tala. Detta gör det lättare för individen att följa med i det som sägs
• Det är lättare för individen att förstå det som sägs eftersom det är de meningsbärande orden som tecknas
• Tecken ger tre vägar till förståelse; det man hör, det man ser och det man känner. Detta underlättar för förståelse av det som sägs.
• Tecken stannar kvar längre. Till skillnad mot ett talat ord kan man göra ett tecken långsammare.
• Ett teckens betydelse ändras sällan även om man gör det långsammare.
• Det är lättare att visa hur ett tecken görs än hur ett ord uttalas.
• Det är lättare motoriskt att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med munnen.

 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Vi vill berika barnens språk. Vi pedagoger ska känna oss trygga med att använda TAKK genom den utbildningen vi gå. Vi vill att det ska bli en naturlig del i arbetet med barnen och något vi kan använda oss av i alla situationer på förskolan. 

 

Hur gör vi?

Vi kommer att presentera ord i den takt som vi ser att barnen lär sig. Vi kommer välja ord som vi anser att vi och barnen kan relatera till och använda under dagarna på förskolan. Hur dokumenterar vi?

Unikum samt på våra väggar.

 

Vems ansvar? 

Alla pedagoger på avdelningen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: