👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7C Att presentera sig själv, Spansktalande länder, uttryck under lektionen

Skapad 2020-10-12 19:49 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
- Att presentera sig själv /ställa frågor - Spansktalande länder - - Uttryck under lektionstid

Innehåll

Tidsperiod Vecka 39 -42

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

 • Verbet Gustar, llamarse, tener, ser och estar
 • Frågeord
 • Färger
 • Klockan
 • siffror

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Varje lektion börjar med berätta när börjar och slutar lektonen. Återkoppling till föregående lektion.

Vi har korta genomgångar, tittar på videoklipp, spelar Quizlet/kahoot så vi övar på ordförrådet och meningarna.

Använder textboken Vale 7. Webbsidan där man kan lyssna på alla texter, öva på glosor och göra övningar.

 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17/103

 

Vecka 39 

Vad Vi övar inför provet. Kap. 1 Hola me llamo Felipe. Uttryck under lektionstid

Hur Spelar Quizlet. Spelar Kahoot. Skriftliga övningar. Du kan titta på classroom på vad som ingår på provet. 

Vecka 40

Vad . Mån 28 sept. Övar inför provet. Kap. 1 Hola me llamo Felipe. Att presentera sig; ställa frågor. Geografi. Var ligger spansktalande länderna och huvudstäder. Uttryck under lektionstid. Tis 29 sept. Övar inför provet. Tors 1 okt. Prov 

Hur Spelar Quizlet. Spelar Kahoot. Skriftliga övningar

Vecka 41

Vad. Kap. 2 - 3 Lär oss att berätta/ställa frågor om vad man tycker om; vad man heter; var man bor, om ålder,o man har djur; syskon. Klockan; siffror och favoritklubb mm

Hur Läser texten sid. 12 - 17  i textboken. Går igenom gloslistan på sidan  87 - 89.

Lyssnar på texten och gör övningarna på https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17/103.

Man gör skriftliga/muntliga övningar på lektionen. Spelar quizlet. 

Vecka 42

Vad. Verbet Gustar, Llamarse; tener; Ser; Estar. Frågeord. Klockan och siffror

Hur: Vi gör skriftliga/muntliga/hörövningar. vi använder övningsboken.

 

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

 

Jag kommer att bedöma dina lektions uppgifter, ditt deltagande på lektionen samt prov (prov  tor 1 oktober), test/läxförhör.

 

Kopplingar till läroplanen  och Kunskapskrav. Bläddra neråt. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Att presentera sig själv, Spansktalande länder, uttryck under lektionen

Skriftlig Prov

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Att berätta om sig själv och ställer frågor för att lära känna en person.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan några namn på spansktalande länder. Du kan ställa några få frågor om var spansktalande länder ligger och huvudstäder. Du kan ställa frågor/svara om vad huvudstäderna heter med svårighet. Du skriver några få fraser begripligt du behöver utveckla ditt ordförråd, öva stavning och grammatiska strukturer.
Du kan formulera dig skriftlig enkel och begriplig med några fraser och meningar för att berätta om dig själv och ställa frågor för att lära känna en person. Du använder några fraser och meningar med ordförrådet som vi har läst under lektionerna. Du skriver begriplig trots stavning och fel grammatiska strukturer.
Du kan formulera dig skriftlig enkel och begriplig med flera fraser och meningar för att berätta om dig själv och ställer frågor för att lära känna en person. Du använder flera fraser och meningar med ordförrådet som vi har läst under lektionerna. Du skriver begriplig med några få stavning och fel grammatiska strukturer.
Du kan formulera dig skriftlig enkel och begriplig med fraser och meningar för att berätta om dig själv och ställer frågor för att lära känna en person. Du använder alla fraser och meningar med ordförrådet som vi har läst under lektionerna. Du skriver begriplig med enstaka stavningfel och enstaka fel grammatiska strukturer.
Ny aspekt
Spansktalande länder och huvudstäderna.
Du kan några få namn på spansktalande länder. Du kan ställa få frågor om var spansktalande länder ligger och huvudstäder med svårighet. Du kan ställa få frågor/svara om vad huvudstäderna heter. Du skriver få fraser begripligt, du behöver utveckla ditt ordförråd, öva stavning och grammatiska strukturer.
Du kan några namn på spansktalande länder. Du kan ställa frågor om var spansktalande länder ligger och huvudstäder. Du kan ställa frågor/svara om vad huvudstäderna heter. Du skriver dem begripligt trots stavning och fel grammatiska strukturer.
Du kan namn på spansktalande länder. Du kan ställa frågor om var spansktalande länder ligger och huvudstäder. Du kan ställa frågor/svara om vad huvudstäderna heter. Du skriver dem begripligt med några få stavnings fel och några få felaktiga grammatiska strukturer.
Du kan namn på spansktalande länder. Du kan ställa frågor om var spansktalande länder ligger och huvudstäder. Du kan ställa frågor/svara om vad huvudstäderna heter. Du skriver dem begripligt med enstaka stavnings fel och enstaka felaktiga grammatiska strukturer.
Uttryck under lektionstid
Du kan skriva några få uttryck som man behöver kunna för att använda dem under lektionstid.
Du kan skriva några uttryck du kommer att använda under lektions tid. Du skriver begripligt trots fel i stavning och grammatik.
Du kan skriva alla uttryck du kommer att använda under lektions tid. Du skriver begripligt med få fel i stavning och grammatik.
Du kan skriva alla uttryck du kommer att använda under lektions tid. Du skriver begripligt med lite fel i stavning och grammatik.