Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext år 3

Skapad 2020-10-12 21:02 i Bålbroskolan Norrtälje
Att skriva en faktatext
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Att läsa och skriva en faktatext om djur. Beskriva hur djur lever, hur de ser ut, vad de äter osv.

Innehåll

Period

v.45 - 50

Förmågor

Begreppsliga

Kommunikativa

 

Vad ska jag lära mig

Du ska kunna läsa och förstå olika faktatexter.

Du ska veta hur och var du kan söka fakta.

Du ska veta hur man skriver en faktatext, hur den är uppbyggd och hur du använder nyckelord.

Du ska kunna använda och förstå ord som är speciella för det ämne du skriver om. 

 

Hur ska jag visa det? Bedömning

Delta aktivt på lektionerna både muntligt och skriftligt.

Leta upp fakta om ett djur och utifrån dina nyckelord skriva en faktatext

Du ska använda speciella ämnesord och begrepp i din faktatext.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

Läsa olika faktatexter

Lära oss hur innehållet i en fakta text är skriven, organiserad och vad som är typiskt för denna texttyp.

Gemensamt plocka ut nyckelord och skriva faktatexter.

Ta reda på ämnesspecifika ord och begrepps betydelse.

Skriva faktatexter om djur.

 

Uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv SvA
Faktatext år 3

Läsa och förstå faktatexter
Du kan läsa enkla korta faktatexter med hjälp av vuxen och svara på frågor som finns att hitta i texten,
Du kan läsa enkla korta faktatexter och kan svara på frågor som finns att hitta i texten.
Skriva egna faktatexter
Du skriver enkla faktatexter där du hämtat och skrivit av fakta ur en källa.
Du skriver enkla faktatexter där du kan sammanfatta och skriva med egna ord och hämtat ur olika källor.
Redigera din text, få och ge respons
Du kan med hjälp av lärare ge viss respons så kamraten kan förbättra sin text. Du kan lyssna på kamratens respons.
Du kan ge tydlig respons till en kamrat så att hon/han kan bearbeta sig text så den blir bättre. Du kan lyssna på kamratens respons och gör de ändringar som ni gemensamt kommer överens om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: