Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 8 kapitel 1-3 Con destino a México

Skapad 2020-10-12 21:27 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
¡Vamos a México! Under detta arbetsområde kommer du få bekanta dig med México och andra latinamerikanska länder. Du kommer också få lära dig flera användbara uttryck för att ta dig fram exempelvis på flygplatsen i ett spansktalande land.

Innehåll

I dessa tre första kapitel i Vale 8 riktar vi blicken åt Centralamerika, närmare bestämt Mexiko. Här är målet att du ska lära dig följande:

  • turistfraser, bl.a. på flygplatsen
  • talen 0-100
  • repetition av klockan
  • ord för att fylla i blanketter
  • att kunna berätta vad du ska göra (futurum av ir + a)
  • att kunna berätta vad du måste göra (tener que)
  • fakta om Mexiko 
  • geografiord
  • väder

Under lektionerna jobbar vi främst med textboken och övningsboken, där vi går igenom grammatik, nya uttryck och ord. Vi övar muntligt och skriftligt på nya ord/uttryck och lyssnar på mexikansk musik. Vi tittar också på programmet Pregunta ya. Vid sidan av detta kommer vi även se på en spansk serie. Senare under terminen kommer ni få göra en uppgift utifrån serien.

Efter de två första kapitlen kommer du få göra ett färdighetstest där du blir bedömd på din förmåga att läsa och förstå innehållet i texter på spanska. Det är därför viktigt att hänga med på lektionerna och göra läxorna.

Efter kapitel 3 kommer du med en eller två gruppkamrater fördjupa dig i ett spansktalande land och presentera det. Detta blir en bedömningssituation av dels den muntliga förmågan, dels förmågan att omvandla faktatext till begriplig spanska och på så sätt visa kunskaper om  det specifika området där språket används. 

 

 

Matriser

M2
Vale 8 kapitel 1-3 Con destino a México

E
C
A
Tala/produktion/interaktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Realia
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven använda sig av någon strategi.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning använda sig av strategier.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning använda sig av strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: