Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoprofil Holmen

Skapad 2020-10-13 07:13 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
I vårt tema hälsa går vi in på olika delar av vad just ”hälsoprofil” innebär för oss. Vi vill skapa medvetenhet om hur dessa delar bidrar till välmående.

Innehåll

Hälsoprofil Holmen

På Skärhamns förskola har vi valt att aktivt och medvetet arbeta med hälsa som ett övergripande tema.

I vårt tema “hälsa” går vi in på olika delar av vad just “hälsoprofil” innebär.

Genom att ha ett tydligt fokus på vad vi gör och varför så arbetar vi aktivt med att bli medvetna om hur det hälsofrämjande arbetet bidrar till bättre välmående, vilket är målet vårt hälsotänk.

Utevistelse

Vi går ut minst en gång om dagen med barnen. Här får barnen möjlighet till mycket rörelse då det ofta är lättare att vara fysiskt aktiv utomhus.

Vi strävar också efter att ta oss utanför gården kontinuerligt. Vi tar promenader där vi rör på oss och får andra sinnesintryck än enbart de vi får på gården.

Rörelse

Fysisk aktivitet och rörelse ger positiva effekter på bland annat självkänsla, kreativitet, motorisk utveckling, inlärning och koncentration.

Genom pulshöjande aktiviteter såsom till exempel dans, lek, promenader, bollsport mm. vill vi ge barnen rörelseglädje.

Två gånger i veckan har Holmen och Kobben gemensamma aktiviteter på gården, miniröris och dans är två inslag som vi kommer att satsa mycket på under dessa tillfällen.

Vila

För att hitta lugnet i vardagen och få tid för återhämtning så har samtliga barn vila efter lunch. På Holmen har vi valt att dela upp vilan i två grupper eftersom några barn sover och några barn är vakna.

Vi har även sett över avdelningen för att se till att det finns en lugn plats där barnen kan gå undan när de vill ha det lugnt.

Kost

Kosten är en viktig del av hälsan, därför arbetar vi medvetet kring matsituationerna.

Vi går efter livsmedelsverkets rekommendationer ang sockerintag, och strävar efter att barnen ska bli medvetna om vikten att äta näringsriktigt och varierat. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: