Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala som TED, v. 39 - 43

Skapad 2020-10-13 07:43 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Det här är ett arbete om konsten att tala- #tala som TED. Under ett antal veckor ska eleverna förbereda, skriva och muntligt presentera ett tal. Ämnet är fritt; målet är att beröra och engagera de som lyssnar samt att bli medveten om hur kroppsspråk och röst påverkar det man säger/berättar om. Vi kommer utgå från strukturen som används i Tala som TED.

Innehåll

Innehåll

v. 39 - 40

 • Titta på avsnitt från Tungan rätt i mun på ur.se 
 • Öva på kroppsspråk, röst och mimik genom lekar och övningar
 • Titta/lyssna på olika tal - diskutera/analysera
 • Gå igenom struktur för Tala som TED - öva på separata delar/pusselbitar

v. 41 - 42

 • Skriva sitt tal på dator
 • Läsa en kamrats - ge feedback
 • Bearbeta sitt tal/finslipa texten
 • Skriva manuskort
 • Öva på att hålla talet i skolan - ge feedback till varandra
 • Öva hemma/förbereda inför redovisning i skolan

v. 43   

 • Hålla sitt tal i skolan

Feedback från lärare:

Eleverna får en matris på området. 

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska 4-6

Muntlig redogörelse

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Innehåll
Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. Redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. Redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/ eller avslutning .
Redogör utvecklat med väl fungerande huvuddel samt inledning och avslutning .
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
.
Kommunikation
Eleven klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Eleven klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Följa instruktioner
Eleven följer i huvudsak instruktioner för uppgiften och utgår i huvudsak från de 4 pusselbitarna.
Eleven följer instruktioner för uppgiften på ett väl fungerande sätt och utgår från de fyra pusselbitarna.
De skrivna talet
Eleven skriver ett i huvudsak fungerande tal med en röd tråd och utgår i huvudsak från instruktionerna,
Eleven skriver ett väl fungerande tal med god struktur, varierat språk och följer instruktionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: