Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens möte med ateljén

Skapad 2020-10-13 08:38 i 223931 Förskolan Torget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Ateljén är en plats där magi kan uppstå. Det är en plats som uttrycker kultur, kunskap och värden. I ateljén har barnen möjlighet att utforska, experimentera och arbeta med olika estetiska uttrycksformer. Den ska inspirera barnen och ge dem nya verktyg till sitt utforskande av världen.
Förskola
Ateljén är en plats där magi kan uppstå. Det är en plats som uttrycker kultur, kunskap och värden. I ateljén har barnen möjlighet att utforska, experimentera och arbeta med olika estetiska uttrycksformer. Den ska inspirera barnen och ge dem nya verktyg till sitt utforskande av världen.

Innehåll

Projektfråga – Ateljén

 

 

Hur kan vi genom ateljén inspirera varje individ och gruppen till lärande och utveckling?

 

·         VAD?

 

Ateljén är en plats där magi kan uppstå. Det är en plats som uttrycker kultur, kunskap och värden. I ateljén har barnen möjlighet att utforska, experimentera och arbeta med olika estetiska uttrycksformer. Den ska inspirera barnen och ge dem nya verktyg till sitt utforskande av världen. 

 

 

·         VARFÖR?

 

Ateljén ger barnen möjlighet till utveckling och lärande genom att den erbjuder material till skapande, till barnens utforskande med olika sinnen, språk, kommunikation, matematik, natur mm. Eftersom den erbjuder barnen olika verktyg att arbeta med når ateljén ut till de flesta barnen och fångar deras intresse. Vidare ger ateljé barnen möjlighet till att utveckla fantasi, bildskapande och kreativitet.

 

·         HUR?

 

Vi kommer att introducera olika material som finns i vår ateljé. Under första tiden kommer vi att prata om hur vi tar hand om vårt material, vilket förhållningsätt vi har till material samt vilken relation som finns mellan oss och vårt material.  Barnen ska få möjlighet att arbeta med varierande skapandematerial. De ska få pröva på flertalet olika material och skapandetekniker t.ex. målarfärg, akvarell, deg och lera, arbeta med pärlor/ pärlplattor, sensoriska material, utforska ljus och skuggor, arbeta med digitalisering, digitala bilder osv. 

 

·         VEM?

 

Alla barnen i gruppen kommer få möjlighet att delta i ateljéns olika aktiviteter tillsammans med en pedagog.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: