Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva olika dikter årskurs 3

Skapad 2020-10-13 08:36 i Björndammens skola Partille
Du skall få läsa olika slags dikter samt skriva några egna dikter.
Grundskola 3 Svenska
Du ska få träna på att läsa och skriva olika typer av dikter.

Innehåll

Vad skall vi lära oss?

Du kommer att få träna på att läsa och skriva olika slags dikter.

 

Hur skall vi lära oss?

I början av arbetsområdet skapar vi tillsammans en "tankekarta" där vi skriver ner det vi kommer att tänka på när vi pratar om dikter. Tankekartan fylls på vartefter arbetet fortskrider.

Under arbetsområdet kommer vi att dra läsa olika dikter  Vi diskuterar sedan dikten; Vad handlar den om? Vad väcker den för känslor? Vad tycker ni om dikten? Vi samtalar också om HUR man kan läsa olika dikter för att uttrycka olika känslor och att dikter kan se väldigt olika ut. Vi sätter upp alla dikter på ett ställe i klassrummet så att vi kan titta på och diskutera dem vartefter de blir fler. Vilka tycker vi särskilt mycket om? Vilka är våra favoriter?

Du ska få ta del av olika sätt att uttrycka sig i diktform, med olika författare som förebilder.
Inspirerade av de dikter vi läst tillsammans skriver vi sedan egna dikter. Du ska få skriva en "namndikt" och en "årstidsdikt", dikter som följer speciella mallar. Du kommer också att få dikta fritt utifrån vad just du inspireras av.


 

Hur skall du redovisa det du lärt dig?

Du skall skriva två dikter på egen hand; en "Namndikt" och dikt om  olika årstider  Dessa dikter ska skrivas rent i Drive. Du kommer också att ges möjlighet att prova att skriva dikter utan "ramar", alltså fritt ur din egen fantasi och inspiration.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: