Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2-3

Skapad 2020-10-13 09:06 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa
Idrottslektioner med Jessica och Markus.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • utföra de grovmotoriska grundformerna till exempel springa, hoppa och klättra.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få delta i:

 • Samtal och diskussion om idrott och hälsans betydelse för dig och ditt välbefinnande
 • Samarbetsövningar
 • Lekar
 • Olika bollsporter
 • Övningar som tränar din motoriska förmåga 
 • Avslappning
 • Aktiviteter utomhus

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • aktivt deltar i lekar och idrotter i olika miljöer utifrån bästa förmåga
 • samarbetar i laglekar och aktiviteter
 • utför motoriska grundformer som t.ex. springa, hoppa ,krypa osv.

 

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i arbetsområdet.

Kunskapskrav

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet utifrån Lgr11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa år 2-3

Behöver träna mer..
År 2
År 3
.
Rörelse
Grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa, klättra, krypa och balansera. Hinderbanor, redskapsgymnastik och stationsträning. Kvaliteten i rörelsen bedöms.
 • Idh
på de motoriska grundformerna.
Du deltar i övningar som innefattar sammansatta motoriska grundformer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Du deltar i övningar som innefattar sammansatta motoriska grundformer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Rörelse
Delta i olika lekar, spel och idrotter. T.ex. tagen-lekar, laglekar och bollspel. Kvaliteten i rörelsen bedöms.
 • Idh
din rörelse i lekar och spel.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Rörelse till musik
Röra dig till musik i lekar och danser och anpassa dina rörelser till takt och rytm.
 • Idh
på att lyssna in och röra dig till musiken med anpassade rörelser till takt och rytm.
I rörelse till musik och i danser anpassar du dina rörelser till takt och rytm.
I rörelse till musik och i danser anpassar du dina rörelser till takt och rytm.
Regler och intruktioner
Förmågan att lyssna aktivt vid samling och genomgångar. Följa regler och instruktioner under idrottslektionen. Hänsynstagande. Var ärlig, hjälpsam och visa god kamratskap. Det betyder att du inte fuskar, inte använder våld och inte hånar någon med- eller motspelare.
på att fokusera vid samlingar och genomgångar. Behöver ofta påminnas om Fair Play-reglerna.
Fokuserar vid genomgångar. Klarar av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter och förstår varför reglerna finns. Följer Fair Play-reglerna
Fokuserar vid genomgångar. Klarar av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter och förstår varför reglerna finns. Följer Fair Play-reglerna
Samarbete i lekar och spel
Din förmåga att samarbeta med andra under en idrottslektion.
på att samarbeta med andra. Behöver ofta påminnas om Fair Play-reglerna
Klarar av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter. Följer Fair Play-reglerna.
Klarar av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter. Följer Fair Play-reglerna.
Hälsa och livsstil
Du kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. I diskussioner samt praktiskt visa det i övningar.
 • Idh
på att förebygga skador. Du behöver ofta påminnas om hur du bör göra för att förebygga skador på dig själv och andra.
Du deltar vid diskussioner och samtal om säkerhet i samband med idrottslektioner. Du visar att du förstår hur du kan förebygga skador vid olika aktiviteter på dig själv och andra.
Du deltar vid diskussioner och samtal om säkerhet i samband med idrottslektioner. Du visar att du förstår hur du kan förebygga skador vid olika aktiviteter på dig själv och andra.
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp, samtala om upplevelser av: lek, hälsa, natur och utevistelse. Delta i - diskussioner vid genomgångar, grupparbete eller enskilda uppgifter.
 • Idh
på ord och begrepp samt att samtala om dina upplevelser av fysisk aktivitet.
Du använder dig av de ord och begrepp som vi arbetar med. Du kan förklara hur du upplever olika aktiviteter: Vad har vi tränat på? Hur känns det?
Du använder dig av de ord och begrepp som vi arbetar med. Du kan förklara hur du upplever olika aktiviteter: Vad har vi tränat på? Hur känns det? Varför?
Orientera sig
Förmågan att orientera i närmiljön.
 • Idh
på att hitta i närmiljön med hjälp av karta.
Du kan orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Känner till kartans färger och karttecken.
Friluftsliv och utevistelse
Allemansrättens grunder. Lekar och rörelse utomhus.
 • Idh
på att följa allemansrättens grunder.
Du visar kunskap om allemansrättens grunder genom att följa reglerna. Deltar aktivt i uteaktiviteter i närmiljön.
Du visar kunskap om allemansrättens grunder genom att följa reglerna. Deltar aktivt i uteaktiviteter i närmiljön.
Simning
Kunskapskravet för simningen är 200 m varav 50 m på rygg. Det ska vara uppnått i åk 6 för godkänt betyg.
Se matris för simning
Kan simma 200 m varav 50 m på rygg.
Kan simma 200 m varav 50 m på rygg.
Livräddning
Förlängda armen, kast med livboj, bad- och båtvett samt larmrutiner.
Godkänd
Godkänd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: