👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2020-10-13 09:27 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde som bland annat syftar till att ge eleven en introduktion till att kunna använda geografiska verktyg, göra analyser av och jämföra olika geografiska områden samt att träna sin begreppsförmåga.
Grundskola 4 Geografi
Hur hittar du till en ny plats och hem igen? Vad är ett geografiskt verktyg? Hur kommer det sig att en karta inte motsvarar jordklotet exakt? Vad finns det för symboler som hjälper oss att förstå en karta? Det här är några av de frågor du kommer få arbeta med under det här områdets arbetsgång. Vi kommer också fokusera på Sveriges klimat, väder och natur. Du kommer att få jobba enskilt med ett av Sveriges landskap.

Innehåll

Period 

v. 43 - 51

 

 

Arbetssätt 

Under arbetsområdet gång ska du få: 

 • läsa texter PULS Geografi Sverige, samtala om ord/begrepp och reflektera enskilt och i grupp om geografi och kartor och Sverige.
 • se, diskutera och (skriftligt) reflektera över filmers innehåll och budskap (Kartor - att avbilda världen, Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan).  
 •  arbeta med frågor i arbetsbok kopplade till de olika kapitlen.
 • träna att använda geografiska källor (kartböcker, kunna avläsa tabeller) 

 

Utvärderingsformer  

 

Du ska delta aktivt på lektionerna genom att lyssna och hänga med i texterna och svara på frågor som vi bearbetar under läsningen.

Du ska delta i diskussioner och bidra med dina egna erfarenheter, analyser, tankar och synpunkter kring de filmer vi ser. 

Du ska kunna använda en kartbok som ett geografiskt verktyg (slå upp och hitta städer, platser, sjöar). 

Du ska kunna använda geografiska begrepp när i vissa muntliga och skriftliga moment. 

Ämnesprov i slutet av arbetsområdet.

 

Preliminär veckoplanering 

 

v. 43 Uppstart: vad är geografi? Puls faktabok s. 4 - 11, arbetsbok s. 2- 4 Läxa till fredagar s. 5-6

v.43 Vår jord Puls faktabok s. 12 - 21, arbetsbok s. 7- 10. Läxa till fredagar s.11.

v.45 Jordytan förändras faktabok s.22-33, arbetsbok s. 12 - 14 Läxa s.15

v.45 Kartor beskriver världen faktabok s. 34 - 40, arbetsbok s. 16 - 20, Film: Sli.se, Kartor - att avbilda världen

v.46  Kartor beskriver världen faktabok s. 41 - 45, arbetsbok s. 21 - 24. Läxa till fredagar s. 25.

v.46 Vi bor i Sverige faktabok s.46 - 53, arbetsbok s.26-29

v.47 Sveriges natur (väder och klimat, odlingsmark) faktabok s. 54 - 71, arbetbok s. 30 -36

v.48 Sveriges natur (berggrund och vatten) faktabok s. 72 - 89, arbetbok s.37 - 44

v.49 Ämnesprov med övergripande frågor samt testar ord/begrepp

v.50 Återanvändning s.92 - 99, arbetsbok s.45 - 46, arbeta med ett landskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6