Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, Procent och Decimaltal

Skapad 2020-10-13 09:47 i Söderhamns Friskola Fristående Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska repetera och fördjupa oss i bråk, decimaltal och procent. Genom praktiska exempel, spel och arbetsmaterial kommer vi titta på hur dessa tre räknesätten hänger ihop och hur man använder sig av det i det vardagliga livet.

Uppgifter

 • Introduktion Bråk, % och decimaltal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk 6M

Bråk

Träna mer
Godkänd
Kunna skriva delen/andelen i bråkform
Kunna förlänga
Kunna förkorta
Kunna skriva enkla bråk i decimalform
Kunna storleksordna bråk
Kunna skriva ett bråk i blandad form
Kunna omvandla blandad form till bråkform
Kunna räkna addition med bråk
Kunna räkna subtraktion med bråk
Kunna räkna multiplikation med bråk
Kunna räkna division med bråk
heltal dividerat med en del t. ex. fyra dividerat med en fjärdedel

Ma
Heltal och decimaltal 6M

Heltal & decimaltal, 6M

Träna mer
Godkänd
Text till siffror
Ha grundläggande taluppfattning av enkla tal decimalform.
Kunna positionernas värde för att ha en storleksuppfattning
Storleksordna decimaltal
Kunna använda de fyra räknesätten med hjälp av skriftliga räknemetoder.
Kunna positionssystemet med decimaler
Kunna göra additionsberäkningar med decimaltal,
Kunna göra subtraktionsberäkningar med decimaltal
Kunna göra multiplikationsberäkningar med decimaltal
Kunna göra divisionsberäkningar med decimaltal, (med minst två decimaler i täljaren)
Kunna placera heltal och decimaltal på tallinjen.
Prioriteringsreglerna

Ma
Procent 6m

Procent

Träna mer
Godkänd
Kunna skriva 50 %, 25 % 10 % och 1 % som bråk
Kunna räkna ut hur mycket 50 %, 25 %, 10 % och 1 % av något (t ex 200 kr) är med huvudräkning
Kunna räkna ut hur mycket en viss procent av något är, t ex 12 % av 150 kronor
Kunna räkna ut rabatten i kronor vid rea, t ex 20 % rabatt av 500 kronor
Kunna räkna ut det nya priset vid en procentuell höjning eller minskning
Kunna lösa enkla problem med procent
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: