Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-20 Spa7: Skolan

Skapad 2020-10-13 10:03 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi lär oss att prata och skriva om skolan.

Innehåll

 

Genomförande

Under v. 42-45 kommer vi att lära oss att berätta om en skoldag på spanska (kapitel 9 i textboken). Vi repeterar klockan och veckodagarna först, sedan lär vi oss nya ord som skolämnen och verb som ir (att gå) och tener (att ha). Ni skriver ert egna schema på spanska och vi övar på att tala om skoldagen på spanska. Vi arbetar med Realia och ser hur det är att gå i skola i spansktalande länder. Under arbetets gång övar vi på hörförståelse och strategier att ta hjälp av vid hörförståelser.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: