Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Ht 2020

Skapad 2020-10-13 10:05 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Intentionen är att motivera eleven att använda modersmålet vilket är stimulerande för elevens utveckling. Vi jobbar med: 1. Läsa 2. rim och ramsor 3. Talar och samtalar 4. Ord och begrepp

Innehåll

Undervisning

1. Vi tränar att läsa enkla ord på spanska och kopplar dessa ord till bilder.

2. Vi lär oss rim och rörelseramsor om ansikte och kropp.

3. Vi talar/samtalar om väder och fritidsaktiviteter.

4. Vi lär oss om ord och begrepp som uttrycker känslor genom sång och musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: