👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift - Det första mötet

Skapad 2020-10-13 10:33 i Fuxernaskolan 7-9 Lilla Edet
Skrivuppgift med tyngdpunkt på gestaltande beskrivning - Fånga ett ögonblick.
Grundskola 8 Svenska
Det här är en skrivuppgift med tyngdpunkt på gestaltande beskrivning och berättargrepp.

Innehåll

Under det här arbetsmomentet arbetar vi med gestaltande beskrivningar och med bildspråk - liknelser och metaforer. Vi ska dels läsa en kort, berättande text tillsammans och lära oss vad som kännetecknar den här typen av text och dels ska vi träna på att gestalta tillsammans i helklass genom kortare, enklare skrivuppgifter innan skrivtillfället i Exam.net.

Sedan är det dags för dig att göra uppgiften Det första mötet i vilken du skall fortsätta skriva på en redan påbörjad text där du stannar tiden och beskriver just det ögonblicket. I din text försöker du få din läsare att se och uppleva känslan av det specifika ögonblicket.

 

Så här gör du:

Utifrån en given inspirationsbild (och inledande text) skall du föreställa dig att du kliver in och upplever det som händer i bilden. Tänk dig in i vad som hände innan ögonblicket (bilden) stannande upp och vad som hände efter, för att på bästa sätt kunna gestalta - fånga ögonblickets upplevelse, känsla. Din text skall endast handla om det "avstannade" ögonblicket.

Använd sinnesintryck, gärna passande liknelser och metaforer för att visualisera din upplevelse för läsaren. Som alltid i skrivuppgifter ska du vara noggrann med språket och till din hjälp har du din skrivmall att följa.

Påbörja skrivandet! Gå in i känslan för ögonblicket! Få din läsare att uppleva det du upplever! Du har en timma på dig att skriva och du gör din uppgift i Exam.net.

 

Kopplingar till läroplanen

·       Centralt innehåll

  •  Sv  7-9Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  •  Sv  7-9Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  •  Sv  7-9Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  •  Sv  7-9Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  •  Sv  7-9Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  •  Sv  7-9Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser

Sv
Fånga ett ögonblick - skrivuppgift

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skrivande
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Gestaltande besrkivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Textbearbetning
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad, och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.