Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 8

Skapad 2020-10-13 10:50 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Revolutionernas tid syftar till tiden då européerna dominerade haven och en stor del av den upptäckta världen. Vi kommer följa händelseförloppen både i Europa och Amerika samt vad den nya tiden leder till för förändringar.
Grundskola 7 – 9 Historia
Historia under åk 8 syftar till tiden då européerna dominerade haven och en stor del av den upptäckta världen. Vi kommer följa händelseförloppen både i Europa och Amerika samt vad den nya tiden leder till för förändringar. Från slutet av 1400-talet fram till och med freden efter första världskriget.

Innehåll

Arbetsområde:

Upptäcktsresande under 1500-talet förändrade förutsättningarna för jordens invånare. Vi tittar på några expeditioner samt vilka förändringar som följer i deras kölvatten. Även upplysningstidens påverkan på samtiden under 16-1700 talet, där de två revolutionerna i Amerika och Frankrike. Därefter följer ett nedslag i den industriella revolutionen som är en av förutsättningarna till att Europas länder fortsätter sin expansion i världen genom kolonialiseringen och imperialismen som är en av förutsättningarna till att det första världskriget bryter ut 1914.

Konkreta mål:

Tiden för förändring kännetecknas av en rad händelseförlopp. Efter avslutat område skall vi känna till hur förutsättningarna för människorna under den här tiden förändras samt vilka lärdomar vi kan dra av det samt hur vi kan dra slutsatser av desamma i vår tid.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Se hur historia påverkade sin tid och även i vår tid. Att lära oss av det förflutna för att tolka vår framtid och tid vi lever i. Du kommer även att använda historiska källor för att träna din källkritiska förmåga. Samt att förstå hur avgörande händelser under tidsperioden påverkar samt att du även skall känna till vilka händelserna är samt personer, grupper eller länder som är inblandade.

Undervisning:

Undervisningen kommer att bygga kring genomgångar samt eget arbete i form av bland annat instuderingsuppgifter samt analys. 

Område: "Upptäcktsresande"  Känna till några viktiga upptäckare, förstå vilken förändring upptäckten gjorde för sin tid och vår tid. 

Område: Upplysningen: Genomgångar i helklass. Du skall känna till några av personernas samt huvuddragen i upplysningsfilosofernas teorier samt vad de leder till. 

Område: Franska revolutionen & Amerikanska revolutionen: Huvuddragen i revolutionsförloppet, konsekvenser av revolutionen. 

Område: Industriella revolutionen: Viktiga förändringar som påverkar både jordbruk samt den växande industrin. Hur människors levnadsförhållande förändras under 17- och 1800-talet. 

Område: Kolonialism & Imperialism: Förstå vad begreppen innebär för tiden samt vilka länder som är viktiga i sammanhanget.

Område: Första världskriget: Förstå orsakerna till att kriget bryter ut samt viktiga skeden under kriget, samt allianser mellan länder. 

Undervisningen blandas av genomgångar, instuderingsfrågor, uppgifter, film samt klassrumsdiskussion.  Ett omfattande arbetsområde där vi kommer att ha ett genomgående högt tempo. 

Uppgifter

 • Historia åk 8

 • Källkritik: Värvningsaffisch

 • Källkritik: Värvningsaffisch

 • Prov Första världskriget

 • Prov Första världskriget

 • Prov Första världskriget

 • Övningsuppgift: Hi

 • 06A Att göra under v. 50-51

 • 06A Att göra under v. 50-51

 • SO v. 50

 • Uppfinningen som förändrade världen!

 • Uppfinningen som förändrade världen!

 • Industriella revolutionen: instuderingsfrågor

 • Industriella revolutionen: instuderingsfrågor

 • Bedömningsuppgift 1400-1799

 • Bedömningsuppgift 1400-1799

 • Franska revolutionen

 • Franska revolutionen

 • Amerikanska revolutionen

 • Amerikanska revolutionen

 • Amerikanska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: