Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Baltikum

Skapad 2020-10-13 10:41 i Väskolan Kristianstad
Arbete med Norden där vi bland annat kommer att fokusera på natur- och kulturlandskap, naturresurser samt hur delar av de nordiska ländernas gemensamma historia ser ut.
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet Norden och Baltikum kommer du att få göra en rundresa i de nordiska och baltiska länderna. Du kommer att få lära dig fakta om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturgeografi och kulturgeografi och andra geografiska begrepp samt olika karttyper, hur man använder och hittar olika typer av information i en kartbok mm.

Innehåll

Norden

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer ha gemensamma genomgångar, gemensamt arbete och du kommer även att få arbeta självständigt. Vi kommer avsluta temat med ett prov. 

Konkretiserade mål:
Du ska

* Kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar. 

* Kunna förstå skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.

* Kunna förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen.

* Kunna placera ut de nordiska länderna, veta vilken flagga som tillhör landet och kunna några stora nordiska städer.

* Kunna lite allmän fakta om de olika nordiska länderna. 

* Kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker.

* Kunna vad tematisk-och toppgeografisk karta betyder. 

* Kunna några viktiga geografiska begrepp för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden, en lärandematris

LÄRANDEMATRIS NORDEN

Grundläggande
Goda
Mycket goda
Nordens och Baltikums länder
Du vet vilka länderna i Norden och Baltikum är samt kan placera ut dem på en karta över Norden eller Europa.
Jag namnger Nordens länder på en karta över Norden och placerar ut dem.
Jag namnger Nordens och Baltikums länder och placerar ut dem på en karta över Norden.
Jag namnger Nordens och Baltikums länder och placerar ut dem på en karta över Europa.
Huvudstäder i Norden
Du berättar vad huvudstäderna heter i Norden och Baltikum samt placerar ut dem på en karta.
Jag kan huvudstäderna i Norden.
Jag kan huvudstäderna i Norden och Baltikum och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Jag kan huvudstäderna i Norden och Baltikum och kan placera ut dem på en karta över Europa.
Berg och hav i Norden
Du berättar vad hav och den största bergskedjan heter och placerar ut dem på en karta.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och mellan vilka länder den ligger. Jag berättar om minst 3 hav i Norden.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och placerar ut den på en karta över Europa. Jag namnger och placerar också ut minst 5 av haven/vatten på kartan.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och placerar ut den på en karta. Jag namnger och placerar ut minst 7 av haven/vatten på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Du kan förstå eller förklara centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om Nordens geografi.
Jag kan förklara hälften av begreppen som vi arbetat med i "Fakta om ett land" exempelvis topografi, vegetation och klimat.
Jag kan förklara de flesta begreppen som vi arbetat med i "Fakta om ett land" exempelvis topografi, vegetation och klimat.
Jag kan förklara alla begreppen som vi arbetat med i "Fakta om ett land" exempelvis topografi, vegetation och klimat.
Natur och klimat
Du ska kunna vad klimatet betyder och hur klimatet är i Norden och vad som påverkar klimatet. Du ska även kunna hur klimatet påverkar naturen i de olika nordiska länderna. Du ska kunna berätta om de största naturtillgångarna i de olika nordiska länderna.
Jag berättar var det är lite mildare i Norden och var det är kallare. Jag förklarar vad Golfströmmen är. Jag berättar hur naturen ser ut i två nordiska länder. Jag parar ihop rätt naturresurs med rätt land.
Jag berättar om Nordens klimat. Jag förklarar vad Golfströmmen är och på vilket sätt den påverkar vårt klimat. Jag berättar hur naturen ser ut i tre nordiska länder. Jag berättar om ländernas olika naturresurser och ger något exempel på hur de påverkar landets befolkning.
Jag berättar var det är lite mildare i Norden och var det är kallare. Jag förklarar vad Golfströmmen är och hur den påverkar vårt klimat. Jag berättar hur naturen ser ut i de olika nordiska länderna och ett baltiskt land. Jag berättar om ländernas olika naturresurser och hur de påverkar landets befolkning.
Befolkning
Du ska kunna berätta om fördelningen av Nordens befolkning samt varför det är så.
Jag vet i vilket land i Norden det bor flest människor och kan med något exempel förklara varför flest bor där. Jag vet även vilket land i Norden det bor minst antal människor och kan med något exempel förklara varför.
Jag vet i vilket land i Norden det bor flest människor, och kan med några exempel utifrån landets natur- och kulturgeografi förklara varför flest bor där. Jag vet även vilket land i Norden det bor minst antal människor och kan med några exempel förklara varför.
Jag vet i vilket land i Norden det bor flest människor, och kan med flera och tydliga exempel utifrån natur och kulturgeografi förklara varför flest bor där. Jag vet även vilket land i Norden det bor minst antal människor och kan flera tydliga exempel förklara varför.
Kartkunskap
Du ska kunna hitta olika platser med hjälp av kartbok. Du ska kunna vad tematisk-och toppgeografisk karta betyder och vad de används till.
Jag kan med hjälp använda en kartbok på ett visst fungerade sätt. Jag kan med stöd berätta om vad tematisk- och toppgeografisk karta betyder.
Jag kan självständigt använda kartboken på ett väl fungerade sätt. Jag kan berätta vad tematisk- och toppgeografisk karta betyder. Jag kan berätta skillnaderna mellan kartorna och utläsa information från de olika karttyperna.
Jag kan använda kartboken på ett väl fungerade sätt. Jag kan berätta vad tematisk- och toppgeografisk karta betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: