Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa

Skapad 2020-10-13 10:53 i Junibackens skola Ludvika
Geografi Europa
Grundskola 6 Geografi
Du ska nu få lära dig om Europas geografi och fördjupa dig i kartan, hållbar utveckling och ojämna levnadsvillkor.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att få lära dig om Europas länder, viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter. Du kommer också att få repetera och fördjupa dig i kartkunskap, hur kartan är uppbyggd med färger och tecken, samt vilka olika sorters kartor det finns. Du kommer även att repetera hållbar utveckling och ojämna levnadsvillkor. Under arbetet så fokuserar vi också på centrala ord och begrepp. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss och träna genom att använda oss av kartor, Seterra.se, Gleerups, Studi, Begreppa och Internet. Vissa delar kommer vi att göra i helklass, andra i små grupper och slutligen kommer en del att göras helt individuellt. 

Vad som kommer att bedömas:

Att du har kunskap om Europas karta med dess länder, öar, vatten, berg, regioner och orter. Att du har kunskap om kartor, hållbar utveckling och ojämna levnadsvillkor samt behärskar centrala ord och begrepp. 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att utföra de uppgifter du får i Gleerups, Studi och Begreppa. Du får också visa på Seterra vad du kan på de olika kartövningarna. Du får visa dina kunskaper i 3 läxor och slutligen i ett prov när vi avslutar området. 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: