Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2020-10-13 11:54 i Tärnsjö skola Heby
Ett arbetsområde där vi lär oss mer om religionen Judendom.
Grundskola 5 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om religionen judendom. Du kommer att få lära dig om judendomens uppkomst, om kärnan i tron, högtider, symboler, viktiga regler, heliga skrifter, förföljelser av judar genom tiderna och lite om judendomens stamfäder.

Innehåll

Språkliga mål:

Begrepp/personer att kunna: profet, altare, omskärastamfar,  sabbat, Kosher, Tora, Kipa, menora, arken, Tora, Davidsstjärna, rabbin, synagoga, Tanakh, pesach, chanukka, bar mitzva/bat mitzva, Adam/Eva, Abraham, Isak, Ismael, Jakob, Moses, Jerusalem, klagomuren, förintelsen, Israel.

Undervisning 

För att inhämta kunskap om  judendomen kommer vi att läsa olika faktatexter och se på filmer.

Vi kommer att diskutera olika etiska och moraliska frågor. 

Vi kommer att gå igenom viktiga begrepp.

För att befästa faktakunskap och begrepp kommer vi på olika sätt repetera det som vi lär oss.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov.

Det här ska du kunna

- känna till och kunna redogöra för grunderna i judendomen.

- ha kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.

- känna till och kunna återberätta några av de viktiga berättelserna i Gamla Testamentet

- känna till de viktigaste judiska högtiderna, 

- känna igen och kunna namnge symboler, heliga byggnader och skrifter

- resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar

- resonera om vad religion betyder för vissa människor

Bedömning 

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:

-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion

- dina faktakunskaper om religionens grundtankar, heliga rum, platser, symboler och ritualer
- resonera om vad religion betyder för vissa människor

- se samband mellan uttryck och tankegångar inom judendomen.

Bedömningen kommer att ske genom att jag:
- lyssnar på dig när vi diskuterar,

- tar del av hur du besvarar olika frågeställningar under lektionstid,

- gör ett skriftligt prov där du får visa vad du lärt dig.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: