Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri, v.46-49

Skapad 2020-10-13 12:11 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Geometri - sträckor, meter, centimeter, decimeter, millimeter, geometriska objekt/former, omkrets.

Innehåll

Geometri

v.46-49

 

Arbetssätt

* Matteborgen 4A

* genomgångar och diskussioner

* geobräde på datorn https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ 

* konkret material 

* praktiska uppgifter att genomföra ute

 

Mål

* känna till något om hur man mätte längd förr

* kunna mäta och rita sträckor

* kunna uppskatta och mäta längd

* kunna växla mellan olika längdenheter

* känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

* kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

* kunna räkna ut figurens omkrets

 

Begrepp

* sträcka

* meter

* decimeter

* centimeter

* millimeter

* kub

* rätblock

* kon

* klot

* cylinder

* tetraeder 

* pyramid

* sida

* hörn

* kant

* längd

* bredd

* omkrets

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: