Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri Åk 8

Skapad 2020-10-13 12:00 i Långsjöskolan Norrtälje
Geometri Kap. 2 - Matematik Direkt 8
Grundskola 8 Matematik
Under denna period arbetar vi med geometri

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Efter avslutat kapitel ska eleverna kunna:

 • Beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor
 • Beräkna volym och begränsningsytans area av cylinder
 • beräkna volym av spetsiga kroppar och klot 

BEGREPP ATT KUNNA:

 • Dimension, längd, sträcka, volym, yta, area, kropp, meter, kvadratmeter, kubikmeter, omkrets, cirkel, diameter, radie, hektar, cirkelbåge, cirkelsektor, basyta, cylinder, mantelyta, begränsningsyta, kon, pyramid, klot

 

Detta arbetsområde pågår vecka 42-45. 

Arbetsätt:

 • ha genomgång gemensamt och individuellt. 
 • ha självständig räkning i klass och eventuellt hemma.
 • ha diskussion och gruppuppgifter i klassen.
 • visa dina kunskaper på diagnoser och avsluta kapitlet med ett skriftligt kunskaptest.
 • Ta eget ansvar för ditt lärande.  

Bedömning

 • Bedömning görs summativt med det avslutande provet, samt ditt aktiva deltagande vid gruppdiskussioner och gruppuppgifter.
 • Bedömning görs formativt under arbetets gång i form av diagnos och repetitionsuppgifter.

Följ länkar nedan för inspelade genomgångar till detta område. 

Rektangelns area

https://www.youtube.com/watch?v=uhxqKcrWliw&index=1&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Parallellogrammens area

https://www.youtube.com/watch?v=pTwaAbhrCLA&index=2&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Triangelns area

https://www.youtube.com/watch?v=W20k7IE_HWU&index=3&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Cirkelns area

https://www.youtube.com/watch?v=ZfIFc_v8XCQ&index=4&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Areaenheter

https://www.youtube.com/watch?v=IWsqEhfZG3c&index=5&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Area av stora områden

https://www.youtube.com/watch?v=DFpDBgi8Ce8&index=6&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Symmetri

https://www.youtube.com/watch?v=FlAoxWyULns&index=7&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Begränsningsyta

https://www.youtube.com/watch?v=qOKt6hd_5yI&index=8&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Cirkelbåge och cirkelsektor

https://www.youtube.com/watch?v=gej_jcDfnnA&index=10&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Mer om area

https://www.youtube.com/watch?v=rB6wq57SSTQ&index=11&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Uppgifter

 • Volym prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Geometri - Åk 8

Betygskriterier

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lysande kunskaper
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har svårt att förstå och använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du har svårt att lösa olika typer av problem.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ansvarstagande
Har svårt att visa på ansvar för sitt eget lärande.
Tar visst ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt och gruppens lärande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: