Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Åk 4 - Växter

Skapad 2020-10-13 12:27 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Biologi
De första växterna var troligen alger. Utifrån algerna utvecklades växter som kunde leva på land. Det finns olika slags växter. Kanske tänker du på en blomma eller en buske? Men även alger, gräs, ett träd och mossor är växter. Växter sprider sig på olika sätt. De delas in i fröväxter och sporväxter efter hur de förökar sig.

Innehåll

Tidsperiod:

vecka 41 - 47

Vad ska jag lära mig?

Mål

 • Veta vad menas med fotosyntes och kunna förklara hur den går till
 • Känna till hur växter delas in
 • Känna till hur växter är uppbyggda
 • Kunna redogöra för hur växter förökar sig

Viktiga ord och begrepp

 • pollinering
 • sporer
 • frö
 • kloning
 • fotosyntes
 • klorofyll
 • energigivare
 • energitagare

 

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att få:

- arbeta utifrån Gleerups biologi 4 - 6

- Delta i diskussioner och samtal om biologiska processer och begrepp

- Se kortare filmer

- genomföra enklare undersökningar och reflektera över undersökningens resultat

Hur kan jag visa mina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

- ditt deltagande i diskussioner och samtal

- din förmåga att planera och genomföra en undersökning

- din förmåga att förklara biologiska processer och begrepp

- muntliga och skriftliga uppgifter

- ett skriftligt test på arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: