👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring årskurs 8

Skapad 2020-10-13 12:47 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
ur NE procent (ytterst av pro- och latin ceʹntum ’hundra’), hundradel; beteckning %. pro- (latin och grekiska), förstavelse med betydelsen ’framåt’, ’bort’, ’ut’, ’före’, ’i stället för’, ’välvilligt inställd mot’.

Innehåll

Vi använder en äldre upplaga av boken som jag kompletterar med arbetsblad och kopior, dessa samlar du i en pärm. För att träna och repetera är det bra att använda  nya upplagans hemsida, där finns filmer, läxor,begreppsträning och mycket mer. Jag har även lagt läxorna till avsnittet i en mapp på teams i klassens matematikteam. Du väljer själv om du gör Basläxan eller "vanliga" läxan.I matematikteamet finns även en klassanteckningsbok där alla kan hjälpas åt med läxorna. När du gjort läxan lämnar du in den i din egen anteckningsbok som finns där. (OneNote). 

Du kommer lära dig mer om

 • sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform
 • att utföra olika beräkningar med procent t ex beräknar andel i procent, beräkna del eller det hela då procenttalet är känt
 • begreppet förändringsfaktor
 • skillnaden mellan procent och procentenheter
 • vad som menas med ränta, kapital och räntesats

Veckoplanering

 

V. 

Lektion 

Läxa 

42 

Inledning samband och förändring 

 

 

1.1 Andelen 

 

 

 

 

43  

Jämförelse och förändring - häfte 

 

 

(1.2 Höjning och sänkning) 

Läxa 5 

 

 

 

44  

HÖSTLOV 

 

45  

1.3 och 1.4 Hur stor är delen 

 

 

Läxförhör onsdag 

Läxa 6 

 

 

 

46  

Måndag, Sigma 8 – klassvis 

 

 

1.5 Det hela 

Läxa 7 

 

 

 

47  

1.6 Ränta 

 

 

Läxförhör onsdag 

Läxa 8 

 

 

 

48 

Repetition 

 

 

Diagnos onsdag 

 

 

 

 

49 

Förmågorna i fokus 

 

 

Prov Samband och förändring 

 

 

Inledning Geometri 

 

50 

4.1 Area och omkrets 

 

 

2-dimensionella figurer 

 

 

 

 

51 

Forts Area och omkrets 

 

 

2-dimensionella figurer 

 

 

Skolavslutning torsdag 

 

 

Bedömningen i matematik grundar sig på 

• Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

• Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

• Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9