Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning åk 1

Skapad 2020-10-13 12:49 i Hågadalsskolan Uppsala
En planering i ämnet matematik för årskurs 1 inom taluppfattning och tals användning.
Grundskola 1 Matematik
I årskurs 1 handlar matematiken till stor del om att lära sig skriva siffror, förstå och använda naturliga tal. Vi lär oss också om talens egenskaper och hur de kan användas samt att göra beräkningar.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Göra dina uppgifter i Favorit Matematik.
 • Efter varje avslutat kapitel göra provet i häftet "mitt lärande".
 • Lämna in matteläxan och delta i diskussioner kring den före och efter.
 • Visa vad dina kunskaper i huvudräkning med hjälp av matteremsor och AG-test.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Skriva siffrorna 0-9.
 • Använda tallinjen i talområdet 0-9.
 • Koppla siffra till antal.
 • Talen 0-100, kunna ramsräkna och storleks ordna.
 • Positionssystemet 0-20
 • Ental och tiotal
 • Förstå addition och subtraktion samt se samband där emellan.
 • Göra beräkningar inom talområdet 0-20 i addition och subtraktion utan tiotalsövergång.
 • Addition och subtraktion med hela tiotal upp till 100.
 • Begreppen dubbelt/hälften, udda/jämt och fler/färre.
 • Rimlighetsbedömning

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Lyssnar på fröken vid genomgångar.
 • Deltar i diskussionerna i klassrummet när vi övar tillsammans.
 • Vi räknar i våra matteböcker och gör våra uppgifter.
 • Arbeta tillsammans med dina klasskamrater i mindre grupp/två och två.
 • Vi övar på att sätta ord på hur vi tänker och räknar.
 • Vi lyssnar på varandras lösningar och får tips.
 • Vi gör våra läxor och "kompis-rättar" dem i skolan.
 • Vi övar på matteremsor och gör dem på tid ibland.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: