👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängens Projektbeskrivning

Skapad 2020-10-13 12:55 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Vilka djur bor i Sveriges skogar?

Innehåll

Ängens projektplanering HT 2020

Inledning av projektet.

Barnen har under längre tid nu fått möjlighet att utforska sitt intresse om ”Djur i Sveriges
skogar”. De har i smågrupper fått reflektera kring vilka djur som bor i Sveriges
skogar, hur de lever, vilka läten de gör, vad dem olika djuren heter samt utseendet
på djuren. De djur som tycks fångat barnens intresse, både individuellt men
även i grupp är följande djur: björnen, älgen, ugglan, vargen, räven,
huggormen, haren, rådjuren och ekorren.
Barnens intresse för ”Djur i Sveriges skogar” genomsyrar hela
verksamheten. Vi ser och hör hur barnen leker olika rollekar genom att vara
olika djur, sjunga om olika djur samt läsa olika texttyper, exempelvis
faktaböcker och narrativa berättelser om djuren.  De reflekterar tillsammans och individuellt om
dem olika djurens levnadsförhållanden.

 Bakgrund  till projektet. (Innehåll)

Ämnet ”Djur i Sveriges skogar” är relevant just för att barnen har visat starkt på att de har
olika funderingar om olika vilda djur. En frågeställning som barnen ofta funderar
på är ”hur vi människor förhåller oss till olika djur” samt likheter och skillnader
mellan människor och djur. Det barnen däremot har svårigheter med att urskilja
på är vilka djur som egentligen bor i Sverige?

Syftet

Projektet med ”Djur i Sveriges skogar” är tänkt att hjälpa barnen att få svar på sina olika
frågeställningar och hypoteser de har om olika djurs levnadssätt samt
förtydliga om vilka djur vi har i Sverige.

Projektfråga

Vilka djur bor i Sveriges skogar?

Planering av projekt (metod)

 Varje undervisningstillfälle delar vi in barnen i 5 grupper för att lärandet ska vara
lustfyllt och att alla barn ska kunna komma till tals. Vi har projekt med några
grupper i taget, detta för att skapa en lugn miljö för att sedan ge barnen en
introduktion av vår nästa uppgift vi ska utforska, analysera samt bearbeta
genom olika kreativa arbetssätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18