Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål franska åk 2-4

Skapad 2020-10-13 12:54 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Modersmål franska åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under det här läsåret jobbar vi med att använda språket i olika sammanhang. Vi läser olika texter (anpassade till elevernas nivå), arbeta med olika materialkällor, utökar ordförrådet och skriver enkla texter. Vi kommer också att prata om olika traditioner och jämföra dessa med Sverige.

Innehåll

 

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 

 • muntliga spel och ordlekar
 • samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter
 • samtal om årstider-dagar-månader
 • samtal om högtider, traditioner och kultur
 • högläsning för elever
 • lekar, sånger
 • lästräning
 • skrivträning

 

Viktiga begrepp

 

 • Sons (Ljuder)
 • Alphabet (Alfabet)
 • Mots (Ord)
 • Phrases (Mening)
 • Conjugaison (verbes réguliers au présent)

 

Konkretisering av målen

 • Eleven ska kunna alla bokstäver i alfabetet och vissa speciella teckna och bokstavskombinationer i modersmålet.
 • Eleven ska kunna läsa ord och enkla meningar.
 • Eleven ska kunna skriva ord och enkla meningar.
 • Eleven ska delta aktivt i en diskussion kring en saga från modersmålets språkområde.
 • Eleven ska lära sig om olika traditioner och högtider
 • Eleven ska reflektera och samtala om texter/filmer, koppla till sin egen erfarenhet, sina egna tankar och känslor.

Arbetssätt.

 • Vi fokuserar på de olika ljuder (fonem) i franska språket och hur de skrivas (grafem). Vi jämför med svenskan.
 • Vi fokuserar på läsning och läsförståelse, Vi läser olika texter och diskuterar innehållet med hjälp av olika modeller och strategier.
 • Vi samtalar om olika ämnen för att utöka ordförrådet, kunskaperna och dela våra tankar...
 • Vi använder tankekarta som stöd.
 • Vi använder sagobilder för att tolka och berätta olika händelser...

 

Elevinflytande

 • Eleven kan ibland välja att arbeta Individuellt, i par eller i grupp
 • Eleven kan ibland välja mellan olika uppgifter.
 • Eleven kan ibland välja efter eget intresse

 

Bedömning

  I slutet av Åk 3 ska eleven:

 • kunna alla bokstäverna i alfabetet och vissa speciella teckna och bokstavskombinationer som finns på franska.
 • kunna läsa enkla ord och meningar.
 • kunna skriva enkla ord och så småningom meningar.
 • kunna berätta om olika traditioner och högtider i fransktalande länder.
 • kunna svara på frågor om en berättelse/en text/ ett klipp eller återberätta innehållet.
 • kunna delta i en diskussion.

 

Uppgifter

 • Les sons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: