Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2020-10-13 13:24 i Söraskolan Österåker
Läsa + lärandematris
Grundskola 4 – 6 Svenska
I ämnet svenska ingår läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, olika texter, språkbruk, informationssökning och källkritik. I detta område ska vi träna på att läsa både tyst och högt, lyssna på högläsning, arbeta med lässtrategier och läsförståelse.

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Olika lässtrategier

* Läsa skönlitteratur tyst 

* Läsa skönlitteratur högt 

* Lyssna på skönlitteratur

* Läsförståelse

 

Begrepp:

Förutspå, ställa frågor, skapa inre bilder, klargöra, sammanfatta

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Läsa

* Analysera

* Tolka

* Använda lässtrategier

* Kommentera 

* Göra kopplingar

* Uttal

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi kommer att läsa både tillsammans, i par, i grupper och självständigt

* Vi kommer att träna oss på att använda olika strategier

* Vi kommer att arbeta med läsförståelse

 

 Så här ska du få visa dina kunskaper:

Gemensamma diskussioner

* Kamratrespons

* Självbedömning

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande under lektioner och under genomgångar och diskussioner. 

* Ditt genomförande av uppgifter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska läsning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar
Du behöver träna mer för att läsa med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Att kunna läsa på, mellan och bortom raderna när du läser.
Du behöver träna mer för att ha grundläggande läsförståelse.
Du visar att du har grundläggande läsförståelse för din ålder.
Du visar att du har god läsförståelse genom för din ålder..
Du visar att du har mycket god läsförståelse för din ålder.
Att utifrån egna erfarenheter, tolka och resonera om tydligt framträdande budskap.
Du behöver träna mer för att första enkla underbyggda budskapet.
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda budskapet.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda budkapet.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda budskapet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: