Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Descriptive Essay

Skapad 2020-10-13 13:26 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going to write a descriptive essay on fear.

Innehåll

Syfte och mål:

Du ska lära dig hur man skriver en beskrivande text. Det är för att du ska kunna strukturera och måla upp en text som får läsaren att känna sig som om hen vore du i situationen du beskriver. 

Att utveckla din kommunikativa förmåga i skrift. Formulera dig och samspela med andra i skrift och anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. 

Arbetsgång:

Du skriver din text på papper. Du får använda dig av dina anteckningar som du tog på lektionen och du kommer få formativ feedback från mig under skrivandets gång. Det är viktigt att du tar till dig feedbacken så att du kan bearbeta din text och förbättra den om det behövs. 

Bedömning: 

Din text kommer att bedömas enligt matrisen nedan. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Writing

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Writing
Du kan inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skrift än. Du uppnår inte kravet för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan inte bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar är. Du når inte kravet för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion kan du inte uttrycka dig enkelt och begripligt samt anpassat till syfte, mottagare och situation än. Du når inte kravet för E.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan inte välja och använda dig av strategier som löser problem och förbättrar interaktionen än. Du når ej kravet för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: