Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vävarens målformulering 2020/2021, omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2020-10-13 13:35 i Vävaren Mariestad
Förskola
Målformulering: ”Skapa förutsättningar och ge möjlighet för hållbar lek, lärande och relationer”

Innehåll

Vävarens mål 2020

 

”Skapa förutsättningar och ge möjlighet för hållbar lek, lärande och relationer”

Våra tankar under dagen:   specifisera

Hållbara relationer-

Förhålla sig till olika sociala sammanhang-

Vårt förhållningssätt-

Undervisning/utveckling-

Miljötänk-

 

Handlingsplan:

Barns delaktighet och inflytande:

·       Vad erbjuder vi för material vi gör ett medvetet val och har en föränderlig miljö.

·       Fånga upp barnens signaler på vad som behöver tillföras vi är närvarande pedagoger och tar till vara barnens intressen och nyfikenhet.

·       Aktivt dela i mindre grupper för att främja nya konstellationer och skapa hållbar lek över tid. Ge barnen mer tid och plats.

·       Kan aktiviteten göras inne/ute?

·       Reflektioner kring vårt förhållningssätt.

 

Omsorg, utveckling och lärande:

·       Sträva efter att befinna oss i varje barns proximala utvecklingszon där undervisning sker.

·       Reflektera kring de olika miljöernas möjligheter, inne, ute, skapande, byggen…

·       Inspirera barnen till kollegialt lärande/ uppmuntra till fantasi och imitera kreativa kompisar. Lyhörda och närvarande pedagoger.

·       Bemöta, bekräfta och berömma.

·       Strukturera och organisera mindre grupper för att stärka och utveckla barnens relationer till varandra.

·       Skapa miljöer utifrån barnens intressen.

·       Reflektera vad lek betyder för oss pedagoger för att skapa en samsyn.

·       Skapa förutsättningar för olika uttrycksformer och sätt för lärande.

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: