Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 5: The landlady

Skapad 2020-10-13 13:41 i S:t Lars Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
Reading comprehension and creative writing connected to Roald Dahl’s short story The Landlady.

Innehåll

The landlady - By Roald Dahl

Dahl is most famous for his children's stories with magical aspects, such as Matilda and Charlie and the Chocolate Factory. The Landlady (published in 1959) is one of few stories that Dahl wrote for adults. This story draws on similarities with certain European folk tales which start with young children being taken in by apparently well-meaning adults (such as Hansel and Gretel).

The Landlady is a short story about a young man who arrives in an unfamiliar city one evening and is looking for a place to stay. He seems irresistibly attracted to a private house with yellow flowers in the window next to a notice: BED AND BREAKFAST.

Timetable and examination date 

Week

Tuesday

Thursday

46

Introduction 

Listen to The Landlady
https://www.youtube.com/watch?v=UuiuJH1IMqY

Read the short story and answer the reading comprehension questions.

Focus on reading between the lines.

47

Read the short story and answer the reading comprehension questions.

 • Do the grammarcheck

In-class writing
Focus: having understood the text

 

Grammarcheck:

https://docs.google.com/forms/d/1MIgAccsqc2Liz0a1u93Erv_CguqGAPc3YAGukHZdBsE/edit

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: The Landlady

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E

Matriser

Eng
The Landlady

E
C
A
Läsförståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer
Läsförståelse visad i skrivning
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
språkriktighet
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Anpassning till syfte och publik
Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: