Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik åk 1-3

Skapad 2020-10-13 13:43 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Ämnesområdet motorik syftar till att utveckla en tilltro till den egna förmågan. Utveckla en god kroppsuppfattning och prova på olika former av aktiviteter.
Grundsärskola 1 – 3 Motorik
Ämnesområdet motorik syftar till att utveckla sin kroppsuppfattning och tilltro till sin egen förmåga. Kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen och främjar självständighet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Tilltro till sin egen förmåga, våga prova nya rörelseaktiviteter. 

Du kommer att utmanas i att använda kroppens förmåga att röra dig allsidigt i olika sammanhang

Bedömning - vad och hur

Vad 

Hur din förmåga är i användandet av de olika grovmotoriska rörelserna med balans, styrka och kroppskontroll. 

Använda kroppen: åla krypa, hänga, stödja, rulla, klättra mm

Rörelse till musik med balans och kroppskontroll.

Hur 

Genom observationer och filmer.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att utmanas i de olika grundläggande motoriska rörelser både inne och ute genom lekar, danser och rörelser till musik. Hinderbana och olika lekar i idrottshallen och ute. Simskola i Klitterbadets regi alt. rörelse i vatten i varmvattenbassäng. Cykla på skolgård och i närområdet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Rörelser i vatten.
  MOT  1-3
 • Undersöka närmiljön, till exempel skolgården.
  MOT  1-3
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider.
  MOT  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
  MOT   9
 • Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: