Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation Alfa-Beta

Skapad 2020-10-13 13:58 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vårt gemensamma tema på Stjärnan är Språk och kommunikation. Nedan följer en planering som belyser hur vi arbetar med detta.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 

 

Vad ska läras ut?  

Vi ska arbeta aktivt med språk och kommunikation i alla våra mindre projekt inne på Solen. 

Varför? 

Barns tidiga utveckling inom språk och kommunikation vill vi ta vara på i alla våra aktiviteter. Genom att berika barns språk genom böcker, sagor, dramatiseringar, sånger, dans och skapande. 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vår avdelning ska genomsyras av böcker, sagor, det skrivna ordet. Genom att vi pedagoger är närvarande och lyhörda på barnens reflektioner och få möjlighet till många stunder av samtal både i grupp och enskilt. Vi läser böcker flera gånger i veckan planerat samt när barnen vill höra en saga. Genom våra digitala verktyg med appar som är språkstimulerande samt 1 gång i veckan titta på ett språkstimulerande program från Urplay och Svtplay. Vi utmanar barnen med svåra ord och synonymer.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Gemensamma reflektioner på torsdagar där vi använder bilder och projektorn och barnen får möjlighet att se till baka på veckan som gått. I reflektionen får vi möjlighet att se till barnens lärande och genom samtal kan vi fånga upp barnens intressen.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Samtliga barn på Solen

         Av vem?

Samtliga pedagoger i arbetslaget och där förskolläraren planerar och leder undervisningen

 

         Vad är målet med undervisningen? 

 

         Rikt ordförråd, nyfikenhet på att börja läsa, skriva. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: