Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstprat

Skapad 2020-10-13 14:10 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Höstprat - om konsten att berätta utifrån ett manus

Innehåll

Under några veckor kommer du att förbereda och hålla ett höstprat. Vi utgår från det radioprogram som sänds varje sommar i radio och som heter Sommar i P1.

 

Syfte

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal – du planerar och spelar in ett radioprogram där du själv är höstpratare, med hjälp av digitala funktioner

 • Anpassa språket efter olika syften och sammanhang – du anpassar ditt språk så att det fungerar i det sammanhang där pratet ska presenteras. Du disponerar ditt program, det vill säga ordnar innehållet på ett sådant sätt att det blir intressant och lätt att förstå för den som lyssnar.

Mål

Du ska berätta om en personlig erfarenhet på ett sådant sätt att det fångar publiken och blir intressant. 

Arbetsgång

 • Lyssna på sommarprat och undersöka hur de är uppbyggda

 • Använda tankekarta eller något annat för att strukturera och utveckla ditt prat

 •  Arbeta med och utveckla ditt höstprat

 • Ge varandra respons

 • Spela in ditt höstprat

Underlag för bedömning

 • hur du deltar i diskussionerna kring det sommarprat vi lyssnat på

 • hur du arbetar under skrivprocessen då du skriver manus till ditt prat

 • respons och bearbetning av manus

 • din slutprodukt

Ditt höstprat ska

 • Skrivas i form av ett manus. Ditt manus ska ha en fungerande struktur med inledning, ett ämne som utvecklas och en avslutning (se den dramaturgiska kurvan).

 • Följa skriftspråkets regler i skrift och anpassas med betoning på tal när du spelar in.

 • Innehålla ord och uttryck för känslor och ett par valda låtar som gestaltar och förstärker det du berättar om.

 • Vara anpassat för tänkt mottagare och digitalt inspelat.

 

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Muntliga redogörelser
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: