Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftspråk med draken Didrik

Skapad 2020-10-13 14:21 i Östansbo förskola Ludvika
Förskola
Tillsammans med draken Didrik utforskar vi alfabetets alla bokstäver och fonem med alla våra sinnen.

Innehåll

Vi har upplevt ett stort intresse för att skriva och lära sig bokstäver och ord hos barnen. De flesta av barnen kan skriva sitt namn och/eller känna igen "sina" bokstäver. Barnen letar gärna ord och bokstäver på avdelningen och vill gärna skriva av ord och varandras namn. 

 

Vart ska vi?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler.


Hur gör vi?

• Vi läser mycket för barnen - via böcker lägger barnen märke till både bilder, bokstäver och  
  detaljer i böckerna. 
• Vi har tillgängligt material för barnen med bokstäver, ord m.m. som t.ex
- kort med rim som paras ihop
- memory med rim
- alfabetsmemory med versaler och gemener
- måltidsramsa
- magnetbokstäver
- stora laminerade bokstäver
- pärlor med bokstäver
• Vi kommer arbeta i mindre grupper samt även storgrupp med barnen med fokus på bokstäver,
  ord, rim och ramsor samt även en del skapande i detta bokstavslärande.
• Draken Didrik introducerar temaarbetet och "veckans bokstav", draken ger barnen uppdrag som
  t.ex. leta efter saker som börjar på en bokstav/ leka "vilken ska bort"/ skriva & måla/ klippa ut  
  saker som börjar på bokstaven/ ”laga” ord som gått sönder ( OLS —> SOL ). 
• Vi tittar på "Bästa bokstaven" från UR Play som utspelar sig på en förskola.

Allt detta kommer såklart ske på barnens nivå och efter deras intressen.

Hur blev det? 

Dokumentation 

Vi diskuterar och dokumenterar med hjälpa av bilder, film, intervjuer, alster. 

Utvärdering 

Vi utvärderar kontinuerligt i arbetslag, tillsammans med kollegor och med barnen samt vid utvärderings/planeringsdagar.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: