Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-10-13 14:33 i Näckrosgårdens förskola Fristående förskolor
Förskola
Skogen som pedagogiskt rum

Innehåll

Syfte

Genom temat Skogen vill vi ge barnen möjlighet att lära sig att skogen är en fantastisk plats för att lära. Erbjuda barnen en giftfri miljö. Skogen kan locka och inspirera till fantasi- och rollekar.

Barnen ges möjlighet att utforska skogen i vår närmiljö med hela kroppen och alla sinnen.  Dessutom får vi motorikträning på köpet då skogen erbjuder en helt annan terräng än vad gården och parker ger oss. 

 

Metod och genomförande

 • - Regelbundna besök till skogen, minst en gång i veckan
 • - Samtala om och undersöka träd och andra växter
 • - Titta på djur/insekter i skogen
 • - Fantasilekar
 • - Kreativt skapande av materialet i skogen (koja, korvgrillning...)
 •  

När

Vi kommer att göra skogsutflykter minst en gång i veckan. Materialet som vi tar med oss in kommer finnas tillgängligt för alla barn att se och vi kommer att använda samlingen som tillfälle att diskutera vad vi gjort/sett under skogsutflykterna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: