Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk1

Skapad 2020-10-13 14:51 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Centralt innehåll och måluppfyllelse för åk1 i matematik HT20/VT21.

Innehåll

Centralt innehåll

 

Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-20
 • Begreppen fler, färre, lika många
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av tal
 • Räknehändelser/textuppgifter
 • Addition, talkompisar, addition med tre termer, samt på tallinje.
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Öppna utsagor (vilken term saknas 2+__=3)
 • Fortsätta ett geometriskt mönster

Geometri

 • Känna till de vanligaste geometriska formerna
 • Rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla i, jämföra, samtala om resultat och slutsats
 • Symmetri

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räknehändelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räknehändelse

Datalogiskt tänkande

 • Mönster och loopar.

 

Arbetssätt

 • Du deltar i genomgångar och gemensamma diskussioner, du arbetar laborativt, du arbetar i din matematikbok samt spelar mattespel.

 

Bedömning

 • I det dagliga arbetet med matematik.
 • Genom att delta i gemensamma diskussioner i skolan.
 • Favoritmatematiks diagnoser.
 • Skolverkets bedömningsstöd.
 • Kopplingar till läroplanen

 

Kunskapskrav

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriskaobjekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: