Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk bokuppgift, andra världskriget

Skapad 2020-10-13 14:56 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
.

Innehåll

Om arbetet

Ni ska få läsa en skönlitterär bok om andra världskriget och skriver kontinuerligt läsjournal under läsningens gång som underlag till en bokanalys. I bokanalysen kommer ni sedan att få redogöra för t.ex. handling, karaktärer, er läsupplevelse, samt reflektera och analysera innehållet ur olika aspekter, bland annat jämföra och koppla ihop bokens handling med annat ni läst, sett och lärt er om andra världskriget.

 

Följande kommer att bedömas

 • Läsa med flyt - din förmåga att läsa en skönlitterär text
 • Läsförståelse - din förmåga att förstå, förklara och beskriva det du läst
 • Tolka & resonera om budskap - din förmåga att reflektera över det du läst, ha egna åsikter om innehållet och föra ett resonemang om boken på olika sätt
 • Verkets & upphovsmannen
 • Skriva texter - din förmåga att skriva enligt skriftspråkets normer och struktur
 • Berättande texter
 • Söka, välja ut och sammanställa
 • Sammanställningar
 • Kombinera text, estetiska uttryck & medier
 • Ge omdömen om & bearbeta text
 • Samtala & diskutera
 • Frågor, åsikter & argument
 • Språkliga strategier
 • Muntliga redogörelser
 • Svenska språket - varianter, skillnader, likheter

 

Matriser

SvA
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: