👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 9

Skapad 2020-10-13 15:09 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
LPP till Samband och förändring kapitel 2 i Z-boken.
Grundskola 9 Matematik
Du kommer lära dig mer om procent förändringsfaktor för att uttrycka förändring och samband, funktioner och räta linjens ekvation. Du kommer använda funktioner för att undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Innehåll

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

• föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

• Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

• Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

• Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

• Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

• Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

• Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

• Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa 

Läxor kommer att ges kontinuerligt.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1. Skriftliga prov

2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning och läxor.

3. Avstämningar i Forms

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 1. Använda andelar i procentform och promille.
 2. Förstå och använda begreppet procentenheter.
 3. Använda dig av förändringsfaktor i problemlösning.
 4. Veta vad en funktion är och hur den kan representeras.
 5. Använda dig av formel, koordinatsystem och grafer för att visa samband.
 6. Kunna räta linjens ekvation, y = kx + m, och koppla den till graf.
 7. Förstå begreppet proportionalitet.

 

Viktiga begrepp:

procent, promille, procentenheter, förändringsfaktor, funktion, koordinatsystem, koordinataxlar, y-axel, x-axel, origo, koordinat, graf, linjär funktion, räta linjens ekvation, k-värde, m-värde, skärningspunkt, konstant, värdetabell, oberoende variabel, beroende variabel, riktningskoefficient proportionalitet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9