Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen ht20

Skapad 2020-10-13 15:10 i Dalabergsskolan Uddevalla
Tema kroppen år 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Hur kan vi känna smak och lukt?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Namn på några kroppsdelar och inre organ.
 • Några kroppsdelars funktion.
 • Vad vi har för sinnen och vad vi uppfattar med dem.
 • Att göra undersökningar som handlar om människan.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på bilder
 • titta på filmer
 • ha gemensamma diskussioner i klassen
 • arbeta praktiskt
 • göra undersökningar

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma om du 

 • känner till några kroppsdelar och vilken uppgift de har
 • känner till något inre organ och vilken uppgift det har
 • kan resonera om något av kroppens behov för att du ska må bra
 • känner till flera av kroppens sinnen och hur vi använder dessa sinnen

Detta kommer att bedömas genom

- ditt muntliga och skriftliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kroppen och sinnen

Kropp och organ
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp.
 • NO  1-3
Eleven namnger få kroppsdelar, organ och sinnen och försöker placera dem på rätt plats. Jag kan med stöd förklara deras funktion.
Eleven namnger några kroppsdelar, organ och sinnen och försöker placera dem på rätt plats. Jag kan med stöd förklara deras funktion.
Eleven namnger och berättar om kroppsdelar, organ och sinnen och placerar dem på rätt plats. Jag förklarar vilken funktion de har.
Sinnen
 • NO  1-3
Eleven kan med hjälp av vuxens frågor nämna något sinne.
Eleven kan nämna något sinne.
Eleven kan nämna samtliga sinnen.
Hälsa
 • NO  1-3
Eleven kan med stöd berätta om något som är positivt/negativt för hälsan.
Eleven kan berätta om några faktorer som är positiva/ negativa.
Eleven kan berätta om några faktorer som är positiva/ negativa för hälsan och kan motivera varför de är positiva/ negativa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: