Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar och världshav åk 3

Skapad 2020-10-13 15:18 i Hindås skola Härryda
Ett arbetsområde i geografi för åk 3 där vi går igenom världsdelarnas och världshavens namn och läge på jordgloben.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om världsdelarna och världshaven. Vad de heter och var på jorden de ligger.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. 

Centralt innehåll

Att leva i världen:

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Att undersöka verkligheten:

Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns

Begrepp

 • världsdelar
 • världshav
 • kontinent
 • jordglob
 • kartbok
 • väderstreck
 • namn och läge

Förmågor som ska utvecklas är att:

 • söka och samla information
 • Förstå begrepp
 • Jämföra och relatera
 • kommunikativ förmåga
 • Analysförmåga

 

Det här ska vi göra:

  Vi kommer att ha genomgångar och arbeta med karta och jordglob, läsa fakta och skriva faktatexter, diskutera i grupp och i helklass.
     • Du kommer att få rita en kompassros och lära dig de olika väderstrecken.
     • Du kommer att få träna på de olika världsdelarnas och världshavens lägen och storleksordning
     • Du kommer att få träna på att använda en kartbok.
     • Du kommer att läsa faktatexter

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

 • att du kan vad världsdelarna och världshaven heter och ligger. 
 • att du kan väderstrecken och använder dem, för att göra jämförelser och tala om var världsdelarna och världshaven ligger i förhållande till varandra.
 • att du har kunskap om världsdelarnas storlek i förhållande till varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Världsdelarna och världshaven åk 3

Nivå 1
På väg mot kunskapskraven
Nivå 2
Har uppnått kunskapskraven
Världen
Du kan vad världsdelarna och världshaven heter, och kan beskriva var dom ligger och hur stora dom är i förhållande till varandra.
Väderstreck
Du kan väderstrecken och använder dem, för att göra jämförelser och tala om var världsdelarna och världshaven ligger i förhållande till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: