👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets olika faser/former

Skapad 2020-10-13 15:22 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Arbetsområde om tema vatten
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

·      Vattnets olika former: fast, flytande och gas.

·      Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

·      Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering

·      Enkla naturvetenskapliga undersökningar. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

Du ska få:

 

·      genomföra lektioner både inomhus och utomhus.

·      diskutera och samtala

·      titta på filmer

·      läsa faktatexter och samtala om betydelsen av ämnesspecifika begrepp

·      utföra enkla naturvetenskapliga undersökningar

·      dokumentera dina undersökningar

 

Vad ska du lära dig?

 

·      Du ska utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om vatten.

·      Du ska kunna genomföra en enkel dokumentation och använda dig av dokumentationen i diskussioner och samtal. 

·      Du ska enkelt kunna berätta om vattnets olika former/faser och då till viss del använda dig av ämnesspecifika begrepp som

     fast, flytande, gasform, kondensation och avdunstning.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 

När du:

·      Samtalar i par eller i grupp samt i klassdiskussioner.

·      Genomför en undersökning och dokumenterar dina hypoteser och resultat i ett digitalt verktyg.

·      Tar del av fakta och svarar på frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3