Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala åk 6 - svenska

Skapad 2020-10-13 15:28 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Vi ska träna på att uttrycka oss i muntligt, såväl spontant som förberett. Du ska kunna göra enkla redovisningar av material du själv har skrivit samt sammanfattat. Vi ska även träna oss på olika tekniker att våga tala inför grupp, minnesteknik för att veta vad vi ska säga, samt veta hur vi ska göra för att komma ihåg det. Vi ska även argumentera och träna oss på att debattera och framföra argument.

Innehåll

Syfte

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Period:

Vi kommer att arbeta med detta under perioden v 42-47.

Innehåll

Det här ska jag kunna:

·         tala inför klasskamrater (både i liten grupp och i helklass)

-      Genomföra muntliga nationella provet i svenska - redogörelse och delta i ett samtal

·         förbereda ett tal med hjälp av minnesteknik

·         genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande (spontant och förberett) 

·         använda stödord

·         bli medveten om att kroppsspråk och gester påverkar en presentation

 

Arbetssätt

Under kommande veckor kommer du att få förbereda en muntlig presentation om din egenvalda bok, se information på Teams. På lektionerna kommer du att få arbeta fram ditt tal steg för steg. 

  1. Välja ämne och göra tankekarta över innehållet i din presentation.
  2. Strukturera upp talet med: inledning, huvuddel och avslutning
  3. Göra en PowerPoint.
  4. Öva på framförandet. 
  5. Presentera för mindre grupp. Skriva en utvärdering av egen insats.

Ditt tal ska vara 1,5-3 minuter långt och du kommer att få framföra det i mindre grupp (cirka 5 elever per grupp). Talet kommer att spelas in för att en god bedömning ska kunna göras.

Jag kommer bedöma din förmåga att tala genom att lyssna och se till...

·         talhastighet

·         röstvolymen

·         kroppsspråket

·         ögonkontakten med dina klasskamrater

·         innehållet i ditt tal med en tydlig början, handling och slut.

Matriser

Sv
Matris muntlig framställning åk 6

E
C
A
Innehåll
Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet.
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet.
Klarar väl att hålla sig till ämnet.
Redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med relativ god anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Övergripande
Din muntliga redovisning visar att du har kommit ett stycke i din utveckling att tala inför andra.
Din muntliga redovisning visar att du har kommit långt i din utveckling att tala inför andra.
Din muntliga redovisning visar att du har kommit mycket långt i din utveckling att tala inför andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: