Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2020-10-13 15:44 i Klaraskolan 7 Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar i vardagliga situationer inom olika områden.

Innehåll

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi arbeta med samband och förändring. Vi kommer prata om andel i bråkform, decimalform och procentform, jämförelser, delen och det hela samt ränta. 

Syfte och tillvägagångsätt 

Syftet är att ni ska fördjupa er kunskap kring detta innehåll. Detta kommer ni får göra genom genomgångar, arbete i boken, matte-appen och gruppdiskussioner. 

Bedömning

Bedömning sker i hur ni "pratar matte" i diskussioner och genomgångar, hur ni arbetar med de matematiska problemen ni får samt testet som vi har i slutet av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: