Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt år 7

Skapad 2020-10-13 15:39 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att studera hur det svenska rättssystemet fungerar från brottsutredningen, via rättegången till den eventuella påföljden. Vi ska även reflektera över hur brott påverkar individer och samhälle, inte bara direkt utan även indirekt.

Innehåll

Innehåll

Inom ramen för arbetsområdet kommer vi att arbeta med följande moment:

 1. "Ringar på vattnet" - Vem och vilka påverkas av brottsligheten i dagens Sverige? Uppgiften är att resonera kring hur ett brott kan påverka individer och samhälle antingen direkt eller indirekt. 
 2. Normer, regler och lagar - Här tittar vi på hur begreppen skiljer sig åt, vad och vem som formar innehållet och diskuterar sedan syftet bakom dem och hur det kommer sig att lagar ändras.
 3. Rättsäkerhet- Vad är det och varför är det viktigt i ett land? 
 4. Från brott till rättegång - Här studerar vi polisens och åklagarens arbete från det att en förundersökning inleds tills dess att åtal väcks och hur deras arbete hänger ihop med rättsäkerhet.
 5. Rättegången - Vi tittar på en rättegångsfilm tillsammans och identifierar vem som gör vad (roller) samt diskuterar rättegångens förlopp och olika delar.
 6. Påföljder - Din uppgift här är att beskriva och förklara de olika påföljder som man kan dömas till i en svensk rättegång. Vi tar även upp möjligheten att överklaga en dom samt de olika nivåer på domstolar som finns i Sverige. Varför straffas brottslingar?

Med andra ord är det detta du ska kunna efter arbetsområdet

 • Jag kan förklara och resonera om olika anledningar till varför brott begås

 • Jag kan förklara och resonera om olika konsekvenser av att brott begås

 • Jag kan resonera om olika sätt att förebygga brott

 • Jag kan förklara varför vi har lagar och regler och varför lagar ändras

 • Jag kan berätta om Sveriges grundlagar och varför vi har dem

 • Jag vet vad diskriminering är och vad diskriminering kan få för konsekvenser för individ, grupper och samhälle

 • Jag kan förklara hur lagar och regler påverkar enskilda människor och samhälle

 • Jag kan förklara vad en rättsstat är

 • Jag kan förklara vad en polisstat är

 • Jag kan förklara innebörden om rättssäkerhetens principer, såsom “lika inför lagen”

 • Jag kan resonera om varför rättssäkerhet är viktigt för människor, olika grupper och samhället i stort.

 • Jag kan förklara vad polis, åklagare, domare och advokater arbetar med och hur deras arbete bidrar till rättssäkerhet

 • Jag kan förklara rättsprocessen (från brott till dom) med hjälp av begrepp

 • Jag kan berätta om kriminalvårdens uppgifter

 • Jag kan berätta om några olika straff och förklara vad de innebär

 • Jag kan förklara och resonera om varför vi har straff i Sverige

 

Då du resonerar och förklarar använder du dig av:

längre led                                                                          sällan                    ofta

exempel                                                                            sällan                    ofta

Beskriver någon konsekvens                                           sällan                    ofta

 

Flera perspektiv (individ, olika grupper och samhälle)     sällan                    ofta

 

 

Uppgifter

 • Prov

 • Ringar på vattnet

 • Samtal om samhällsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

E
C
A
Aspekt 1
Ha kunskaper om samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Aspekt 2
Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Aspekt 3
Använda begrepp och modeller
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 4
Resonera om hur samhälle och individer påverkar varandra
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Aspekt 5
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Aspekt 6
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: