Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa "ord och begrep".

Skapad 2020-10-13 15:51 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Eleverna får röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt att samtala om och använda rätt begrepp kring rörelse och motion.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du ska träna olika grovmotoriska rörelser, prova på lekar, spel och idrotter samt kunna sätta ord och använda begrepp rätt inom ramen för rörelse.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet syftar till att tydliggöra hur vi rör oss, vad som händer i kroppen och hur det känns. Vi kommer att variera rörelseformerna så att lek, spel, dans och grovmotorik får plats inom området såväl inomhus som utomhus.

Konkretisering av mål/Centralt innehåll

Undervisningens innehåll

Erbjuda en mängd olika former av rörelseövningar i grupp och enskilt. Att få prova på att använda redskap i vissa övningar och med kroppen som redskap i andra. Att reflektera över hur kroppen känns och reagerar på rörelse. Prata om vikten av att vara fysiskt aktiv och vikten av att värma upp och stretcha. Att röra sig i takt till musik.

Arbetssätt

Planerade lektionspass inomhus och utomhus med fokus på  rörelseövningar enskilt eller i grupp samt teorilektioner med samtal och reflektioner kring olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Planering

Vi kommer under hela året att arbeta med olika redskap, lekar och idrotter inomhus och utomhus där du kan visa att du anpassar dina rörelser efter omgivningen. Vi kommer att träna danser och rörelser i takt till musik. Vi kommer att i grupper både muntligt och skriftligt samtala om fysisk aktivitet och olika  träningsformer.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Rörelse idrott och hälsa åk 6 Västerby skola

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lek, spel och idrott
Eleven behöver stöd för att kunna delta i lekar, spel och idrotter
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelse till musik och dans
Eleven behöver stöd för att anpassa sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Samtala om fysisk aktivitet
Eleven behöver stöd för att samtala
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Aktiviteter i natur och utemiljö
Eleven behöver stöd för att genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpass- ning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Skadeförebyggande åtgärder
Eleven behöver stöd för att ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Simma 200 meter varav 50 meter ryggsim
Eleven klarar ännu inte av att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: