Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt, deckare

Skapad 2020-10-13 16:11 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 8 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om hur en deckare är uppbyggd och vi kommer att läsa en ungdomsdeckare.

Innehåll

Vecka 42 - 46 kommer vi att arbeta med uppgifter utifrån en bok som vi läser (högläsning). Det blir reflektionsuppgifter och uppgifter kring hur en deckare är uppbyggd. Uppgifterna skrivs i en läslogg på Teams. 

 

Lektionerna består till hälften av högläsning och till hälften av enskilda uppgifter som presenteras efter avsnitten vi läst.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv  E 9
  • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
    Sv  E 9
  • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: