👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zebrornas planering

Skapad 2020-10-13 16:42 i Växthusets förskola Helsingborg
Förskola
Vatten

Innehåll

Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? 

Tema/ Projekt - Genom att ha lyssnat till och observerat, har vi sett att barnen är intresserade av att plaska och rinnande vatten. Vi kommer att diskutera och lära oss om "vatten" genom att ta tillvara på barnens tankar och ideer. 

Barnen kommer att utforska vatten genom olika experiment både inom- och utomhus.

Barnen ska själva få undersöka, känna, se genom alla sina sinnen.

Vi kommer att undersöka flyta/sjunka, is/smälta, utöver det kommer vi att utgå efter vad barnen faschineras av.

Vårt mål är att barnen ska få en större kunskap kring vatten och lära sig nya begrepp, så som avdunsta, flyta, snö, is,ånga.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18